Miejscowość

Polska Nowa Wieś

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Lycyna Wiesner

Województwo Opolskie

Jan Gadziński

Górny Śląsk

Anna Schindzielorz

Karina Szymaniec, Anna Więckowska

Górny Śląsk