Miejscowość

Nowe Kolnie

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Osoba anonimowa

Amanda Kiryczuk

Górny Śląsk