Miejscowość

Ligota Prószkowska

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

osoba anonimowa

Beata Sordon

Górny Śląsk