Miejscowość

Legnica

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Janina Nowakowska

Damian Nowak, Victor Badura

Województwo Pomorskie