Miejscowość

Łącznik

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

osoba anonimowa

Beata Sordon

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Monika Heinze

Górny Śląsk

Ks. Manfred Słaboń

Anna Szulc

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Nadia Gruchmann

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Danuta Heinze

Górny Śląsk