Miejscowość

Jastrzębie Zdrój

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Leokadia Wąsik

Kinga Nikonowicz

Górny Śląsk

Jerzy Stronczek

Magdalena Pas

Górny Śląsk

Ryszard Ostrowski

Tatiana Szulik, Magdalena Pas

Górny Śląsk

Leokadia Wąsik

Kinga Nikonowicz

Górny Śląsk