Miejscowość

Imielin

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Bernadeta Ficek

Aleksandra Kubica

Górny Śląsk

Ks. Józef Pielorz

Aleksandra Kubica

Górny Śląsk