Miejscowość

Gliwice

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Jakub Kubata

Województwo Opolskie

Zinajda Górska

Magdalena Wójcik

Górny Śląsk

Wojciech Kwapień

Michał Maciąg

Górny Śląsk

Agnieszka Wilk

Honorata Michalik

Górny Śląsk

Eugenia Dobrowolska

Rafał Janowski

Górny Śląsk

Agnieszka Wilk

Honorata Michalik

Górny Śląsk

Eugenia Dobrowolska

Rafał Janowski

Górny Śląsk

Eugenia Dobrowolska

Rafał Janowski

Górny Śląsk

Eugenia Dobrowolska

Rafał Janowski

Górny Śląsk

Eugenia Dobrowolska

Rafał Janowski

Górny Śląsk