Miejscowość

Dobra

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Helena Fatyga

Katarzyna Rosenberger

Górny Śląsk

Zygfryd Sufner

Julia Weihs

Górny Śląsk

Elżbieta Muszelik

Katarzyna Rosenberger

Górny Śląsk