Miejscowość

Damnica (Hebrondamnitz)

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Rolf Wernicke

Województwo Pomorskie