Miejscowość

Cisek

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Osoba anonimowa

Andreas Wilk

Górny Śląsk

Paweł Nimptsch

Zygmunt Kusze

Górny Śląsk