Miejscowość

Chróścice

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Osoba anonimowa

Jan Kubis

Górny Śląsk

Alojzy Weber

Jan Kubis

Górny Śląsk

Alojzy Weber

Jan Kubis

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Jan Kubis

Górny Śląsk