Miejscowość

Chorzów

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Jakub Kubata

Województwo Opolskie

Zdzisława Włodarczyk

Aleksander Sikora, Ania Hycki

Górny Śląsk

Zdzisława Włodarczyk

Aleksander Sikora, Ania Hycki

Górny Śląsk

Teresa Fabijańska

Górny Śląsk

Tomasz Gondzik

Marcin Bartosz

Górny Śląsk