Miejscowość

Bąków

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Władysław Małysa

Olga Krawczyń

Górny Śląsk

Maria Bonikowska

Górny Śląsk

Władysław Małysa

Olga Krawczyk

Górny Śląsk

Maria Bonikowska

Magdalena Złotowicz

Górny Śląsk

Maria Małysa

Magdalena Złotowicz

Górny Śląsk