Miejscowość

2009

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Akcje

Osoba anonimowa

Danuta Chrzonszcz

Górny Śląsk