Kontakt

Koordynator projektu: Izabela Waloszek
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Biuro w Gliwicach
Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
tel.: 32 461 20 70
fax: 32 461 20 71
e-mail: haus@haus.pl
Biuro w Opolu
ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole
tel.: 77 402 51 05
fax: 77 402 51 15
e-mail: haus-opole@haus.pl