Inne Projekty

Opis projektu

Kluby Odkrywców Historii Mówionej

Od 2017 roku w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej powstały Kluby Odkrywców Historii Mówionej. Kluby mają na celu popularyzację historii poprzez ukazanie jej ciekawego, mniej znanego oblicza. Jest to miejsce dla osób, które interesują się historią, szeroko rozumianym poszukiwaniem
skarbów historycznych. Kluby działają w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego i śląskiego. Podczas zajęć w szkole członkowie Klubu zdobywają i poszerzają wiedzę na temat: kultury i życia społecznego i wielokulturowej historii Górnego Śląska jak i innych regionów zamieszkałych przez mniejszość niemiecką. Wspomagają projekt Archiwum Historii Mówionej w poszukiwaniu świadków historii i dokumentów dot. historii Górnego Śląska.