Piotr Trojan

Pan Trojan opowiada o swojej edukacji w szkole przemysłowej, o nauce języka polskiego od polskich kolegów i na kursie językowym, jak również o swoim "awansie" na tłumacza. Pan Trojan mówi: "Czuję się Niemcem, [...] Śląsk to moja ojczyzna, jestem tylko polskim obywatelem".