Ks. abp prof. dr hab. Alfons Nossol

Ksiądz arcybiskup opowiada o historycznej Mszy Pojednania w Krzyżowej 12 listopada 1989 r. Wspomina wydarzenia, które sprawiły, że stała się ona początkiem budowy zaufania pomiędzy Polakami i Niemcami oraz zainicjowały nową jakość w stosunkach polsko-niemieckich. Duch tego porozumienia jest wg abp. Nossola w narodach polskim i niemieckim stale obecny, trzeba jednak o niego dbać, aby i po 20 latach pamięć o Mszy Pojednania wyznaczała nowy kierunek dla Polaków i Niemców.