Bernard Gaida – Rola oraz znaczenie Gminy Dobrodzień w obronie województwa.

Świadek czasu, Bernard Gaida, w 25 rocznicę, opowiada o roli i znaczeniu Gminy Dobrodzień w obronie Województwa Opolskiego