Galeria Archiwum Historii Mówionej - edycja 2017


Szkolenie historyczno – dziennikarskie (8 zdjęć)Nagrywanie wywiadów ze Świadkami Historii (5 zdjęć)Spotkania promujące projekt AHM (6 zdjęć)Wyjazd studyjny do Berlina (6 zdjęć)Spotkanie ze świadkami historii 15 września 2017 r. (5 zdjęć)