Dom Współpracy Polsko Niemieckiej wraz z Instytutem Goethego z Krakowa ogłaszają konkurs na konspekt w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej

21 sierpnia, 2020 8:58 am Published by

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Instytutem Goethego z Krakowa ogłaszają konkurs dla nauczycieli historii, języka niemieckiego oraz języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej na opracowanie konspektów, nawiązujących do przełomu lat 80 i 90 XX w., a bazujących na zarchiwizowanych relacjach świadków. Okres ten jest niezwykle ciekawy pod względem historycznym, obfituje bowiem w wiele istotnych wydarzeń w historii Niemiec i Polski oraz budowania wzajemnych relacji między obydwoma państwami.

Jako organizatorzy konkursu stawiamy sobie za cel, aby przygotowane konspekty stały się swoistą inspiracją dla nauczycieli i umożliwiły im tworzenie nowych, ciekawych i atrakcyjnych zajęć szkolnych. Podajemy również przykładowe konspekty, którymi można się inspirować tworząc własny materiał.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich nauczycieli w konkursie. Czekają na Państwa cenne nagrody. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie konkursu.

Oświadczenie o prawach autorskich[.docx]

Klauzula informacyjna[.docx]

Regulamin i szczegóły konkursu[.docx]