Wywiady radiowe

Tematy wywiadów / II wojna światowa » na niemieckim Górnym Śląsku » relacje obejmujące wyłącznie rok 1945


Pamiętnik Matki

Świadek historii: Manfred Dzumla (ur. 1943 r.), Strzeleczki


Rok 1945 w Chróścicach i okolicy. Koniec wojny i pierwsze miesiące po jej zakończeniu

Świadek historii: osoba anonimowa (ur. 1935 r.), Dobrzeń Mały


Kup w czasie II wojny światowej

Świadek historii: osoba anonimowa (ur. 1937 r.), Kup


Przejście frontu przez Jełową

Świadek historii: osoba anonimowa (ur. 1933 r.), Jełowa


Losy mieszkańców Leśnicy w 1945 roku

Świadek historii: osoba anonimowa (ur. 1929 r.), Leśnica


W Leśnicy podczas okupacji radzieckiej

Świadek historii: osoba anonimowa (ur. 1937 r.), Leśnica


W Chróścicach po wkroczeniu Armii Czerwonej

Świadek historii: osoba anonimowa (ur. 1931 r.), Chróścice


Okupanci radzieccy wobec rodzimych mieszkańców Śląska

Świadek historii: Alojzy Weber (ur. 1939 r.), Chróścice


Okupacja radziecka i pobyt w obozie w Opolu

Świadek historii: osoba anonimowa (ur. 1931 r.), Kup


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

« wstecz