Wywiady radiowe

Tematy wywiadów / II wojna światowa » na niemieckim Górnym Śląsku » relacje obejmujące wyłącznie rok 1945


Rok 1945 na Śląsku – okupacja radziecka, relacje miejscowych Ślązaków z Polakami, trudności gospodarcze

Świadek historii: Erna Sobek (ur. 1934 r.), Śmicz


Okupacja radziecka i pierwsze lata po wojnie w Rozmierce

Świadek historii: Józef Hornik (ur. 1938 r.), Kadłub


Uciekając przed czerwonoarmistami

Świadek historii: Helena Sobek (ur. 1933r.), Sowin


Wkroczenie Armii Czerwonej na Śląsk

Świadek historii: Maria Motzko (ur. 1922 r.), Wawelno


Schyłek wojny w Osowcu

Świadek historii: Getruda Wawoczny (ur. 1928 r.), Kolanowice


Schyłek wojny i pierwsze miesiące po jej zakończeniu w Podlesiu

Świadek historii: Dorota Grygiel (ur. 1939 r.)


Front radziecki i związane z nim przeżycia

Świadek historii: osoba anonimowa (ur. 1926r.), Opole


Okupacja sowiecka w Dziergowicach

Świadek historii: osoba anonimowa (ur. 1924 r.), Dziergowice


Pielgrzymki do Przydroża jako wyraz wdzięczności za przeżycie II wojny światowej

Świadek historii: osoba anonimowa (ur. 1931 r.)


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

« wstecz