Ze wspomnień córki nauczyciela i działacza polskiego

Świadek historii: dr Danuta Kalinowska (ur. 1935 r.), Zawadzkie

Do odsłuchu Do pobraniaPobierz audycję w formacie mp3


W Bytomiu tuż przed wybuchem II wojny światowej – początek II wojny światowej w Mielcu – losy rozdzielonej rodziny podczas wojny – przybycie po wojnie do Zawadzkiego – zetknięcie się z żołnierzami radzieckimi i niemieckimi w czasie wojny – deportacje mężczyzn pod koniec wojny – wywózki na roboty z Mielca podczas wojny – okupacja niemiecka w Mielcu – tajne nauczanie – święta w czasie wojny – konspiracja – pomoc Żydom.

Dziennikarz: Aneta Wąsik
Realizacja: 2009 r.

« wstecz