Wystawa „Schaukelpferd und Zinnsoldaten. Kindheit und Jugend in Schlesien”


Wystawa "Schaukelpferd und Zinnsoldaten. Kindheit und Jugend in Schlesien”, organizowana przez Muzeum Górnośląskie w Ratingen. Wystawa trwać będzie w okresie od 08.07.2018 do 19.05.2019.

Wystawa „Schaukelpferd und Zinnsoldaten. Kindheit und Jugend in Schlesien” poruszać będzie spektrum zagadnień związanych z tematyką dzieciństwa i okresu młodzieńczego na terytorium Śląska, z naciskiem na przedział czasowy końca XIX i 1. połowę XX wieku.

W zamyśle kuratorskim Muzeum Górnośląskie planuje zaprezentować na ekspozycji zarówno obraz dzieci i młodzieży dorastającej na Śląsku na tle dokonujących się zmian i wydarzeń historycznych, jak i w kontekście kulturowym tego niezwykłego regionu. Poruszane będą tu tak nieodmiennie związane z dzieciństwem tematy jak narodziny, sakramenty święte, zabawy, edukacja, nauka zawodu, wychowanie oraz znamienne dla tego okresu historii dorastanie w obliczu wojen, a także zmian geopolitycznych po 1945 roku.

 

 

 

« wstecz