800 lat Opola – gotowe scenariusze lekcji!


Zapraszamy nauczycieli do odbioru zestawu 10 konspektów  lekcyjnych, które powstały w ramach projektu „800-lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”.

Scenariusze powstały na bazie wywiadów nagranych przez uczniów opolskich szkół ze „świadkami czasu” - mieszkańcami Opola nt. historii miasta, jego dziedzictwa i dokonań jego mieszkańców.  Celem projektu „800-lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta” jest zainteresowanie młodzieży historią swojego najbliższego otoczenia, przy wykorzystaniu nowatorskiego podejścia do nauki historii poprzez przeprowadzenie wywiadów, a także aktywne zaangażowanie się młodzieży w promowanie walorów miasta Opola.  

Powstałe konspekty lekcji przyczynią się do wzbogacenia oferty edukacji regionalnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych naszego regionu. Dzięki materiałom nauczyciele dowiedzą się jak korzystać z nagrań ze „świadkami czasu” i jak zastosować je w procesie edukacji.

 

Zapraszamy nauczycieli do odbioru zestawu 10 scenariuszy lekcji
w biurze DWPN w Opolu lub w Gliwicach.
Materiały są BEZPŁATNE

Kontakt:
Karolina Syga

Tel. 77 402 51 05

karolina.syga@haus.pl

« wstecz