Młodzież AHM w Berlinie


Młodzież uczestnicząca w tegorocznej edycji „Archiwum Historii Mówionej” w dniach 7 – 8 września 2017 roku uczestniczyła w podróży studyjnej do Berlina.

Spotkała się z Panem Thomas Konhauser dyrektorem biura Hartmuta Koschyk, Pelnomocnika Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. mniejszości narodowych. W programie podróży znalazły się również takie punkty jak: Zwiedzanie Pomnika Pomordowanych Żydów Europy oraz Muzeum Story of Berlin.

Projekt trwa od 2009 r. i już odbyło się osiem edycji, czego efektem jest ponad 400 nagranych wywiadów, z którymi można zapoznać się na stronie www.e-historie.pl. Dzięki młodzieży możemy zgłębiać historię Górnego Śląska poprzez autentyczne relacje jego mieszkańców, opublikowane on – line oraz w czterech tomach z serii publikacji Archiwum Historii Mówionej

 

 

 

 

 

 

« wstecz