„Nauka i praca” - nowy Audiobook już dostępny w Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej


Audiobook zawiera relacje i wspomnienia dotyczące różnych etapów edukacji

– od przedszkola, zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne po studia uniwersyteckie. Wśród relacji dotyczących pracy znajdują się opisy zajęć na gospodarstwach rolnych, w zakładach przemysłowych i usługowych bądź instytucjach. We wspomnieniach osób starszych historia ożywa na nowo, pobudzając naszą wyobraźnię i pozwalając nam na zobrazowanie codziennego życia mieszkańców dawnego Górnego Śląska.

Na płycie znajdują się relacje:

  1. Życie codzienne i obyczaje na wsi śląskiej podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, Krystyna Czernek (ur. 1928 r.), Walce
  2. Praca przymusowa w Oświęcimiu i Zielonej Górze, Berthold Anioł (ur. 1933 r.), Górki 
  3.  Przesiedlenie z Kresów południowo-wschodnich do Wadochowic, Jan Gadziński (ur. 1929 r.), Polska Nowa Wieś,
  4. Życie religijne i posługa duszpasterska na Śląsku w okresie PRL, osoba anonimowa (ur. 1936 r.), Popielów,
  5. Wspomnienia edukacji szkolnej, Monika Błaszczyk (ur. 1936 r.), Zawada
  6. W szkole w latach 50. i 60. , Edeltraud Kaletta (ur. 1941 r.), Niemcy,
  7. W szkole pielęgniarskiej w latach 50., Anna Myszyńska (ur. 1931 r.), Biała Prudnicka

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Bojkowska 35A (Nowe Gliwice)                       
45-068 Opole
tel.: 77 402 51 05
fax: 77 402 51 15

ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: 77 402 51 05
fax: 77 402 51 15
e-mail: haus-opole@haus.pl

 

« wstecz