I my doczekaliśmy się własnej tetralogii


Gorąco zachęcamy do zgłębiana historii Górnego Śląska poprzez autentyczne relacje jego mieszkańców, opublikowane w czterech tomach Archiwum Historii Mówionej
Publikacje są pokłosiem kilku edycji projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. „Archiwum Historii Mówionej: www.e-historie.pl”. Projektu który realizowany jest od 2009 r., a jego celem jest budowa klimatu porozumienia między pokoleniami i jednocześnie wzmacnianie wśród młodego pokolenia świadomości historycznej, a wraz z nią pamięci o przełomowych i najważniejszych chwilach w historii, przekazanej przez ludzi, którzy tą historię tworzyli.

« wstecz