Godzina Pamięci dla Ofiar Wypędzeń


Uczestnicy projektu "Archiwum Historii Mówionej" wzięli udział w spotkaniu pt.: "Godzina Pamięci dla Ofiar Wypędzeń". 

 

« wstecz