Uczestnicy projektu poszukują świadków historii.


Uczestnicy IX edycji projektu „Archiwum Historii Mówionej-www.e-historie.pl” zakończyli szkolenie historyczno-dziennikarskim.

Podczas szkolenia (27-28 kwietnia 2017 roku) młodzi dziennikarze projektu rozszerzyli swoją wiedzę na temat losów Ślązaków w trakcie II Wojny Światowej, bezpośrednio po wojnie oraz dowiedzieli się, jakie dzieje i zawirowania historii towarzyszyły mieszkańcom Górnego Śląska.

Pierwszego dnia szkolenia opiekun naukowy dr Joanna Lusek przeprowadziła warsztaty historyczne na których wygłoszono referaty pt.; Śląsk w pierwszej połowie XX wieku” (okres międzywojenny, II wojna światowa, rok 1945) oraz „Przełom 1989 r. – upadek komunizmu i początek działalności organizacyjnej mniejszości niemieckiej na Śląsku”. Kolejnym punktem warsztatów historycznych było przedstawienie uczestnikom tematu „O co pytać respondentów? Wybrane zagadnienia z historii najnowszej Górnego Śląska (1945-1989)”. Wykłady były połączone z prezentacją multimedialną (ilustracje, fragmenty materiałów filmowych). Podczas warsztatów zostały wykorzystane materiały audio z AHM, a także zainscenizowany wywiad ze świadkiem historii.

„Jak profesjonalnie podejść do wywiadów ze świadkami czasu?” - na to pytanie odpowiedzi udzielał red. Krzysztof Ogiolda, z Nowej Trybuny Opolskiej oraz Rudolf Urban z Zespołu Producenckiego „Pro futura”, którzy odsłonili przed uczestnikami tajniki pracy dziennikarskiej. 

Drugiego dnia szkolenia, dziennikarze z Zespołu Producenckiego „Pro futura” przeprowadzili szkolenie techniczne z obsługi narzędzi radiowych, nauczyli jak wgrywać i montować wywiady radiowe.

Zaś po szkoleniu uczestnicy projektu „Archiwum Historii Mówionej” wyruszyli na poszukiwanie świadków historii.

« wstecz