Duże zainteresowanie projektem pt. „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”


Spośród nadesłanych zgłoszeń (45) do projektu możemy zakwalifikować tylko dwudziestu uczestników.

800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”

Celem projektu jest wzbogacenie edukacji kulturalnej i historycznej uczniów opolskich szkół poprzez przeprowadzenie wywiadów młodzieży ze „świadkami historii” – mieszkańcami Opola nt. historii miasta, jego dziedzictwa i dokonań jego mieszkańców, a także aktywne zaangażowanie się młodzieży w promowaniu walorów miasta Opola.  

Projekt rozpocznie się rekrutacją młodych ludzi, którzy przejdą następnie szkolenie historyczno – dziennikarskie, a następnie wyposażeni w sprzęt do rejestracji audio - przeprowadzą wywiady z członkami starszego pokolenia. Wywiady te zostaną odpowiednio opracowane przez samych uczestników i umieszczone na istniejącej już stronie internetowej www.e-historie.pl.

« wstecz