„Obyczajowość w miastach Górnego Śląska”

Zapraszamy na ciekawą konferencję „Obyczajowość w miastach Górnego Śląska”.

Muzeum Śląska Opolskiego
Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w:

Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„800 lat Opola. Praca, Nauka, Cnota”

w dniach 15-17 marca 2017 roku

 Muzeum Śląska Opolskiego w dniu 16 marca 2017 r.
jest organizatorem jednego z paneli:

„Obyczajowość w miastach Górnego Śląska”

 

16 marca 2017 r. II Panel „Obyczajowość w miastach Górnego Śląska” odbędzie się w Muzeum Śląska Opolskiego.

Program:

15.30 Muzeum Śląska Opolskiego – powitanie gości
Urszula Zajączkowska, Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego

15.40–16.00 prof. dr hab. Krzysztof Wachowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego), Nyski ledyrhaus i jego znaczenie dla obyczajowości miast Górnego Śląska

16.00–16.20 Urszula Zajączkowska (Muzeum Śląska Opolskiego), Jak żyli mieszkańcy Opola w XVII i XVIII w.

16.20–16.40 Dr Małgorzata Iżykowska, mgr Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum
Państwowe w Opolu), W drodze na targ do miasta. Nieobyczajne zachowania językowe Ślązaków w II poł. XIX w.

16.40–17.00 Paulina Duś (Instytut Historii UO), Ceremoniał ślubny na Górnym Śląsku.
Zwyczaje i obrzędy w XIX i XX wieku

17.00–17.20 przerwa

17.20–17.40 Dr Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku), Społeczność miejska a wspólnota religijna w małym miasteczku na Górnym Śląsku, na przykładzie Rybnika w XVII i I połowie XVIII w. Wybrane aspekty i próba porównania z uwarunkowaniami Opola

17.40–18.00 Maria Pająk, Małgorzata Tomańska (Opolska Okręgowa Izba Aptekarska),
Historia opolskiej Apteki Miejskiej w pigułce

18.00–18.20 Walter Pyka (Opolska Okręgowa Izba Aptekarska), Pigułka poetycka Waltera Pyki

18.20 podsumowanie obrad przez Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Urszulę Zajączkowską

18.40–19.00 koncert zespołu „Camerton”

 

« wstecz