„800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Urząd Miasta Opola zapraszają do udziału w projekcie
 pt. „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”.  

Celem projektu jest wzbogacenie edukacji kulturalnej i historycznej uczniów opolskich szkół poprzez przeprowadzenie wywiadów młodzieży ze „świadkami historii” – mieszkańcami Opola
nt. historii miasta, jego dziedzictwa i dokonań jego mieszkańców, a także aktywne zaangażowanie się młodzieży w promowaniu walorów miasta Opola.  

Projekt rozpocznie się rekrutacją młodych ludzi, którzy przejdą następnie szkolenie historyczno – dziennikarskie, a następnie wyposażeni w sprzęt do rejestracji audio - przeprowadzą wywiady z członkami starszego pokolenia. Wywiady te zostaną odpowiednio opracowane przez samych uczestników i umieszczone na istniejącej już stronie internetowej www.e-historie.pl.

Formularz zgłoszeniowy, z prośbą o wypełnienie przez uczniów, którzy są zainteresowani projektem oraz przesłanie jej do opolskiej siedziby DWPN do dnia 17 marca 2017., drogą listowną lub faksem na numer: 77 40 25 115.

Jeżeli uczniowie zgłoszą zainteresowanie projektem to koordynator projektu chętnie spotka się z nimi w Państwa placówce i udzieli osobiście bliższych informacji. Spotkania w szkole możliwe są terminach od dnia 30.01.2017 do 17.03.2017 roku w godzinach dla Państwa dogodnych.

Kontakt:

Izabela Waloszek tel.: 77 40 25 105,
faks: 077 40 25 115,
e-mail: iza.waloszek@haus.pl.

 

« wstecz