Uczestnicy AHM w Berlinie

Wykonawcy projektu Archiwum Historii Mówionej 2016 zwiedzali stolicę Niemiec. W gmachu Bundestagu z młodymi Opolanami spotkał się minister Hartmut Koschyk.
Wpodróży studyjnej uczestniczyło dwadzieścioro uczestników projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Każdy z nich zrobił dwa lub trzy wywiady ze świadkami czasu (można je znaleźć na stronie www.e-historie.pl wśród ponad trzystu rozmów nt. różnych aspektów historii mniejszości i regionu od okresu wojny po czasy najnowsze).

Czytaj więcej: http://www.nto.pl/serwisy/heimat/a/uczestnicy-ahm-w-berlinie,11408147/

« wstecz