Spotkanie z uczniami w Pawłowiczkach w ramach projektu „Archiwum Historii Mówionej”

6 październka br. w Gimnazjum w Pawłowiczkach odbyło się spotkanie promujące projekt „Archiwum Historii Mówionej”.

Podczas spotkania koordynator projektu omawiała cele projektu zachęcając uczniów do samodzielnego myślenia, czy warto uchwycić świat który bezpowrotnie przechodzi a jest widziany oczami babci, dziadka, starszego sąsiada. W ten o to sposób, próbujemy zmotywować uczniów do konstruktywnej dyskusji, czy powinni poznawać, zrozumieć a przede wszystkim zachować indywidulane watki z  życia odchodzącej generacji.

W przypadku wszelkich pytań do dyspozycji p. Izabela Marzodko tel.: 77 40 25 105 lub e-mail: iza.waloszek@haus.pl.

 

 

« wstecz