Debata „W jaki sposób młodzież angażuje się społecznie?”Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce organizuje dnia 11 października 2016 r. w Opolu dyskusję panelowąnt: „W jaki sposób młodzież angażuje się społecznie?” Debata o społeczeństwie obywatelskim w „młodym wydaniu”.

Dyskusja ma na celu konfrontację „teorii” na temat młodzieży w społeczeństwie obywatelskim - jakie role młodzież powinna w dojrzałym społeczeństwie obywatelskim przyjmować, aby być jej pełnoprawnym członkiem, i „praktyki” w tym wymiarze - czyli jak realnie zaangażować młodych
w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego? Na czym bazować? Jak się komunikować z młodzieżą, aby trafnie komunikować wartości społeczeństwa demokratycznego, otwartego na inność? Ważne jest bowiem, aby inspirować młodych ludzi z Opola i woj. opolskiego do przemyśleń na temat współczesnego społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywnego w nim udziału.

Gościem specjalnym spotkania będzie Mateusz Komorowski, Prezes Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego z Warszawy.

Wstęp bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 10 października 2016 r.

Kontakt:

Julianna Klick
DWPN Opole
Tel: 77/ 40 25 105
E-Mail: julianna.klick@haus.pl

 

 

 

« wstecz