Konferencja dla młodych dziennikarzy


Zajmujesz się dziennikarstwem i chciał(a)byś wziąć udział w polsko-niemieckim warsztacie poświęconym „historic storytelling” za pomocą nowych mediów ? Zgłoś się do udziału!

PNWM, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) i stowarzyszenie Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V. oferują możliwość udziału w konferencji dla młodych dziennikarzy – Jugendmedientage 2016 (https://www.jugendmedientage.de/) od 27 do 30 października 2016 roku w Dreźnie.

W ramach konferencji oferujemy warsztat pt. Historic Storytelling: polsko-niemiecka historia w Dreźnie dla grupy 20 młodych dziennikarzy (10 osób z Polski i 10 z Niemiec). Będzie on dotyczył tematu historycznego, zostanie poprowadzony przez dwóch ekspertów stowarzyszenia Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V. oraz polskiego dziennikarza. Praca odbywać się będzie w technice storytelling-u w nowych mediach – czyli z użyciem Twitterticker, WhatsApp czy Actionbound. Dokładny opis warsztatów znajduje się poniżej.

Ofertę kierujemy do studentów i absolwentów studiów dziennikarskich lub pokrewnych oraz osób pracujących jako dziennikarze lub zainteresowanych dziennikarstwem, do 26. roku życia. Znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna (zapewniamy tłumaczenie).

Partnerzy projektu pokrywają koszty przejazdu na miejsce, noclegu w miejscu konferencji, wyżywienia i udziału w spotkaniu.
Jeśli jesteś zainteresowana/-y udziałem w konferencji, prosimy o maila z CV wraz informacją, dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie, do 7 października 2016 roku na adresy:

aleksandra.milewska-czachur@pnwm.org
anke.papenbrock@dpjw.org


« wstecz