Poznaj Niemcy - Tydzień Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych i gimnazjów

Już wkrótce zaproponujemy nauczycielom szkolenie przedstawiające moduł lekcyjny dotyczący Niemiec, aby zachęcić ich do realizacji Tygodnia Języka Niemieckiego w swojej szkole!

9. października 2009 r., z okazji 20. rocznicy upadku Muru Berlińskiego, Fundacja Daetz zaprosiła do Drezna ponad 430 uczniów i nauczycieli z Polski, Czech i Niemiec na spotkanie, podczas którego zastanawiano się, jak pomóc przedstawicielom różnych krajów we wzajemnej komunikacji i obustronnym zrozumieniu.

Rezultatem spotkania było opracowanie przez Fundację Daetz modułów lekcyjnych dotyczących Polski i Czech, a następnie pod kierunkiem Fundacji Daetz przygotowanie przez polskich i czeskich pedagogów modułu dotyczącego Niemiec. Materiały, które w tej współpracy zostały opracowane - tzw.  Koncepcja szkolna w "Modelu Lichtenstein" - to świetny konspekt na szkolny projekt pod hasłem „Tydzień Języka Niemieckiego”.

Już wkrótce Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, który przejął dalszy przebieg tego projektu, zaproponuje nauczycielom szkolenie przedstawiające moduł lekcyjny dot. Niemiec, aby przygotować nauczycieli do przeprowadzenia projektu w swojej szkole.

Zapraszamy zatem już teraz wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja do udziału i poznania Niemiec w niekonwencjonalny sposób.

Szczegóły już niebawem…

« wstecz