800 lat Opola

800 lat Opola – gotowe scenariusze lekcji!

Opublikowano 16.11.2017


Scenariusze powstały na bazie wywiadów nagranych przez uczniów opolskich szkół ze „świadkami czasu” - mieszkańcami Opola nt. historii miasta, jego dziedzictwa i dokonań jego mieszkańców.  Celem projektu „800-lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta” jest zainteresowanie młodzieży historią swojego najbliższego otoczenia, przy wykorzystaniu nowatorskiego podejścia do nauki historii poprzez przeprowadzenie wywiadów, a także aktywne zaangażowanie się młodzieży w promowanie walorów miasta Opola.  

Powstałe konspekty lekcji przyczynią się do wzbogacenia oferty edukacji regionalnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych naszego regionu. Dzięki materiałom nauczyciele dowiedzą się jak korzystać z nagrań ze „świadkami czasu” i jak zastosować je w procesie edukacji.

Zapraszamy nauczycieli do odbioru zestawu 10 scenariuszy lekcji w biurze DWPN w Opolu lub w Gliwicach.
Materiały są BEZPŁATNE

Kontakt:
Karolina Syga
Tel. 77 402 51 05 karolina.syga@haus.pl

Spotkanie dla nauczycieli

Opublikowano 02.11.2017


Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Urząd Miasta Opola serdecznie zapraszają na spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, powstałe w ramach z projektu: „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”

Termin: 9 listopada 2017 roku godzina 14.00

Miejsce: Uniwersytet Opolski, Instytut Historii, ul. Strzelców Bytomskich 2 45-084 Opole

sala 214, II piętro.

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej wraz z Urzędem Miasta Opola zrealizował projekt pt. „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”, który polegał na rekrutacji młodych ludzi, którzy następne przeszli szkolenie historyczno – dziennikarskie, po czym wyposażeni w sprzęt do rejestracji audio - przeprowadzili wywiad z członkami starszego pokolenia. Zarejestrowane rozmowy zostały odpowiednio opracowane i umieszczone na istniejącej już stronie internetowej www.e-historie.pl.

 Na spotykaniu przedstawimy Państwu 10 konspektów lekcyjnych z powstałych relacji świadków, zebranych w ramach projektu przez młodzież z miasta Opola.  

Materiały, które zostały przygotowane przez eksperta, to gotowe scenariusze lekcji, których nieodzownym elementem będą nagrania audio. Posłużą one wzbogaceniu oferty edukacji regionalnej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Opolu.

 

 

"Już niewielu pamięta - wspomnienia mieszkańców Opola"

Opublikowano 18.09.2017


Dom Współpracy Polsko Niemieckiej wraz z partnerami serdecznie zaprasza na spotkanie ze świadkami historii dnia 05.10.2017r. w Opolu.

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej wraz z partnerami serdecznie zaprasza na spotkanie ze świadkami historii pt. „Już niewielu pamięta” - wspomnienia mieszkańców Opola”, które odbędzie się 05.0.2017 roku o godzinie 11.00 w III  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, Stanisława Dubois 28.  Na spotkaniu Świadkowie Historii będą wspominać lata szkolne i życie rodzinne, zarówno przed II wojną światową, jak i po jej zakończeniu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 3 października br. na adres: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Izabela Waloszek, izabela.waloszek@haus.pl, tel.: 77 402 51 05

 

 

II Etap projektu

Opublikowano 12.07.2017

Uczestnicy projektu montują nagrania z rozmów ze Świadkami Historii

Podczas montażu część teoretyczna zajęć obejmuje krótkie wprowadzenie do wiedzy o dziennikarstwie radiowym, a także zagadnienia dotyczące dziennikarza radiowego i jego roli w redakcji; jak również narzędzi, którymi posługuje się na co dzień.

Uczestnicy zaznajamiają się z programem do realizacji audycji radiowych (Audacity), wybierają najważniejsze aspekty z historii Opola i montują wywiady, które na samym końcu trafiają do opiekuna merytorycznego projektu.

Znaleźli czas na wspomnienia... Uczestnicy projektu „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta” podczas nagrań wywiadów ze Świadkami Historii

Opublikowano 12.07.2017

Projekt nie mógłby powstać i rozwijać się bez dwóch grup. Pierwszą z nich jest grono młodych ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas na zapoznanie się nieodległą przeszłością, dzięki rozmowom ze „Świadkami Czasu”. Drugą grupą są osoby starsze, które znajdują czas i niejednokrotnie również wewnętrzną siłę, żeby opowiedzieć o trudnych momentach swojego życia. We wspomnieniach osób starszych ta historia ożywa na nowo, te wszystkie opowieści pobudzają naszą wyobraźnię.

Menu działu

FINANSOWANIE

finansowanie projektu