800 lat Opola

Opiekun naukowy: Dr hab. Marek Białokur

Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego; nauczyciel historii i wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu (Publiczne Gimnazjum nr 9 & Liceum Ogólnokształcące nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie); członek m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Opolu, Civitas Christiana oraz redakcji „Polish Biographical Studies”. Recenzent artykułów naukowych m.in. w „Przeglądzie Sejmowym”, „Kole Historii” czy „Imponderabiliach”. Zainteresowania naukowe: biografistyka XX wieku, historia polskiej myśli politycznej XX wieku, dydaktyka historii. Autor książek: Myśl społeczno-polityczna Joachima Bartoszewicza (Toruń 2005), Spoglądając na Południe. Szkice z historii stosunków polsko-czeskich w XX wieku w historiografii i myśli politycznej obozu narodowego (Opole-Bielsko-Biała 2013), Poniatowski i inni. Studia o polskiej polityce, dydaktyce i edukacji historycznej XIX i XX wieku, t. I-II (Opole-Bielsko-Biała 2013-2014, wyd. II 2016), Gabriel Narutowicz. Biografia (Opole 2016) oraz ponad dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Kontakt:
Uniwersytet Opolski
Instytut Historii
ul. Strzelców Bytomskich 2
45-086 Opole
e-mail: mbialokur@uni.opole.pl

Menu działu

FINANSOWANIE

finansowanie projektu